SEO'ya Dair Güncel ipuçları- FURKAN DANACI

EAT SEO Nedir? SEO ile İlişkisi Nedir?

EAT kavramı, web sitelerinde başarılı bir akış gerçekleştirmek için ortaya çıkan kapsamlı bir SEO çalışmasıdır. Üretilen dijital değerlerin Google arama motorlarında görünürlüğünü arttırmayı ve bunun sürekliliğini hedefleyen EAT, arama kalitesini de etkilemektedir. Bu yazıda EAT SEO kavramına dair merak edilenleri sizin için derledim.

EAT kavramı, kullanıcı deneyimlerini ve arama motorlarının çalışma sistemini önemli bileşenlerle desteklemektedir. Öncelikle EAT kavramını daha iyi değerlendirebilmek için açılımını incelemekte yarar var.

EAT ve SEO Kavramlarının Açılımı

SEO yani Arama Motoru Optimizasyonu, web sitelerinin üretim aşamasında denetlenmesini ve düzenlenmesini sağlayan teknik unsurları içerir. SEO çalışmaları, web sitelerinin Google algoritmalarına uyumlu hale gelmesini sağlar.

EAT, Google kapsamında oluşturulan bir kaliteli içerik denetleme ekibidir. Uzmanlık, Yetkinlik ve Güvenilirlik sözcüklerinin birleşiminden oluşan EAT, temelde arama motorları için daha iyi sonuçlar almayı hedefler.

Alınan bu sonuçların kalıcı ve etkili olması için de içeriklerde üç maddelik kalite standardını barındırır:

Uzmanlık (Expertise)

Arama motorlarında başarılı olmanın ön koşulu, etkili bir SEO çalışması yapmaktan geçmektedir. Ancak üretim alanında uzmanlık sahibi olmak ve belirli bir konuya odaklanmak başarı için önemli bir kriterdir. Web sitesinin nitelikli içeriklerle donatılması özellikle de bu bilgilerin kullanıcı açısından faydalı olması, sayfanın uzmanlık niteliği kazanmasını sağlayacaktır.

Yetkinlik (Authoritativeness)

Sayfa içerisinde yer alan içeriklerin yanı sıra içerik üreticisi ve sayfa yöneticisinin yetkinliği de dikkate değer unsurlardır. Bu noktada deneyimler ve uzmanlıklar, içerik kalitesini ve SEO uygulamalarını destekler.

Güvenilirlik (Trustworthiness)

Web sitesinin Google algoritmalarında ve kullanıcılar açısından güvenilir bir pozisyonda yer alması büyük önem taşımaktadır. Bu güvenlik unsuru, sayfa yönetiminde kullanılan bazı teknik unsurlar sayesinde sağlanır. Özellikle e-ticaret sayfaları için ödeme süreçlerinin SSL sertifikası aracılığı ile korunması gerekir. Bu yöntem, kullanıcıların faydasına olacağı gibi Google algoritmalarının da dikkatinden kaçmayacaktır.  Özellikle arama motorlarının üst sıralarında görüntülenen sitelerin büyük bölümü SSL sertifikasını ve HTTPS kodunu kullanmaktadır.

Google EAT Çalışma Prensibi Nedir?

Yukarıda tanımını verdiğimiz Google EAT, kullancı deneyiminde güvenilirliği ve kaliteyi sağlamaktadır. Bu işlevi nasıl gerçekeleştirdiği konusuna gelecek olursak uygulamanın Google algoritmalarının çalışma mantığına eklenmiş bir özellik olduğunu belirtebiliriz. Bu doğrultuda uygulamanın çalışma şekli, web sitelerinde yer alan içeriklerin niteliğine göre değerlendirme yapmaktır.

İçeriklerin sıralamaya dahil edilmesinde uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik unsurlarına özellikle dikkat eden uygulama, web sitelerindeki belirli kriterleri esas alarak bu işlemi gerçekleştirmektedir. Uygulamanın yürütücüleri, dünyanın her yerinden Google için çalışan Kalite Değerlendirme ekipleridir. Bu ekipler, web sitelerinin arama motorunda sıralamaya girecek kalitede olup olmadığını EAT kapsamındaki temel kriterler üzerinden değerlendirirler. Bu değerlendirmeler, farklı unsurların da dikkate alınmasıyla beraber Google sıralamalarına yansımaktadır.

EAT Denetlemesinin Web Siteleri Üzerindeki Etkisi

Google EAT, kullanıcı deneyimlerinin dikkate alınması koşuluyla özellikle uzmanlık gerektiren içeriklerde uygulanmaktadır. Arama Kalitesi değerlendirme ekibiyle web sitelerini inceleyen EAT, özellikle belli başlı web sitelerine odaklı incelemeler yapmaktadır. Bu web site çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Sağlık Siteleri,
 • Kamu Siteleri,
 • Finans Siteleri,
 • Spor Siteleri,
 • Haber Siteleri,
 • Teknk Bilgi Siteleri,
 • Yasal Bilgi Siteleri,
 • E-ticaret Siteleri.

EAT ve SEO Arasındaki İlişki

Web sitelerinin sıralamasını arttırmak için hali hazırda SEO uygulamaları yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak tamamen algoritma mantığına bırakılmış sayfaların içeriği hakkında bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Bu nedenle kullanıcıların seçiciliği devreye girmektedir. Sayfalarda bulunan içeriklerin çok yönlü olarak faydalı olup olmadığı konusu, EAT sayesinde denetlenebilmektedir.

EAT, özellikle de algoritmaların sıralamasına girerek aldatmacaya yönelik içerik yayınlayan web sitelerine karşı geliştirilmiştir. Bu sayede sadece şablon olarak arama motorlarının dikkatini çeken ancak içeriği boş ve kalitesiz olan sayfaların elenmesi mümkün olabilmektedir.

EAT kavramının SEO ile ilişkisi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. SEO nasıl web sitelerinin teknik ve içerik bağlamında düzenlenmesini sağlıyorsa EAT da aynı şekilde sıralamaya girmeye değer içeriklerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. EAT, SEO kapsamında hazırlanan içerikleri belirli parametrelere göre yönlendirmektedir. Bu sayede web sitelerinde uzmanlıklara verilen önem büyük oranda artış göstermiştir.

SEO Çalışmalarında EAT Etkisi

SEO çalışmaları EAT denetlemeleri doğrultusunda belirli maddelerin ele alınmasını sağlamış ve içeriklerde belirli kriterler ortaya koymuştur. Bu doğrultuda SEO çalışmalarına dahil edilmesi gereken unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Gerçekliğe uygun ve inandırıcı içerikler oluşturmak,
 • Kullanıcı deneyimlerini önemsemek ve doğru yönlendirmeler yapmak,
 • Web sitesi üzerinde profesyonellik ve bilgi birikimini destekleyen paylaşımlar yapmak,
 • Kullanıcı yorumları ve geri dönüşlere önem vermek ve uygulamaya dahil etmek,
 • Uzmanlık ve yetkinlik belirten belgeleri paylaşmak,
 • Web sitesi üzerinden üretim gerçekleştiren yazarların yetkinlik derecesi ve belgelerini paylaşmak,
 • Kullanıcılar için yeterinde ulaşılabilir olmak,
 • Farklı etkileşim alanlarında kullanıcılarla irtibat kurmak,
 • Forumlarda uzmanlık alanına dair yorumlarda bulunmak,
 • Web sitesinde SSL sertifikası ve HTTPS protokolü kullanmaya özen göstermek,
 • İçerikleri yeni bilimsel verilere açık ve güncel tutmak,
 • Clickbait yani tık tuzağı içeriklerden kaçınmak,
 • Otomatik ve kopya içeriklerden kaçınmak,
 • Web sitesi üzerinde her türlü kanaldan ulaşılabilir olmak,
 • Web sitesi üzerinde özellikle KVKK Bilgilendirme Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası gibi sayfalları bulundurmak.

SEO Çalışmalarında EAT Kriterleri Nasıl Uygulanır?

EAT denetleme mekanizması, kullanıcı deneyimlerine katkıda bulunmak adına iyileştirmeler yapmak için oluşturulmuştur. Google’a göre EAT, sıralamaları doğrudan etkilememektedir. Ancak bu sürecin SEO çalışmalarına yaptığı etki ve içeriklerin bu yönde evrilmesi yine de kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla Google üzerinde belirli koşulları sağlamak için SEO çalışmaları kendi denetim mekanizmasını oluşturmuştur.

Bu doğrultuda SEO çalışmaları kapsamında Google algoritmaları ve kullanıcı deneyimleri göz önünde bulundurularak belirli düzenlemeler gerçekleştirilir. Bu düzenlemeleri EAT standartlarına göre Uzmanlık, Yetkinlik ve Güvenilirlik başlıkları altında ele alabiliriz.

Uzmanlık Değerlendirmeleri

SEO kapsamında spesifik bir konuya dair içerik oluştururken özellikle de diploma, sertifika benzeri belgelerin web sitesi tabanında paylaşılması gerekir. Bu, özellikle de doktorluk, avukatlık gibi insanlar için hayati derecede önemli konularda görüş bildirilmesi halinde büyük önem taşımaktadır. Uzmanlık tanımı Google’a göre iki farklı türe ayrılmaktadır.

 • Resmi Uzmanlık: Diploma, sertifika gibi belgelere dayalı, olan uzmanlık türüdür. Tıp, hukuk ve benzeri riskli alanlar için özellikle önem arz etmektedir. Kullanıcılara verilecek olan bilgiler bu nedenle doğrudan denetlemeye tabi olmaktadır. Bu uzmanlık türünde sahtecilik yapılması halinde Google web sitesini cezalandırır.
 • Günlük Uzmanlık: Google’a göre bu grup, herhangi bir zarara yol açmayacak ve bir belgeye dayandırılmak zorunda olmayan konulara dair hayat deneyimlerine dayanarak benimsenmiş uzanlıklardır. Algoritma bu uzmanlık alanı için bir ceza uygulamamaktadır.

Yetkinlik Değerlendirmeleri

Web sitesinde yönetici ya da yazarlar için otoriter karar alma mekanizması aracılığı ile yetkinlik değerlendirmesi yapılmalı ve belgeli ya da belgesiz uzmanlıklar belirli koşullar altında sayfalarda yayınlanmalıdır. Ayrıca yazarların yetkinliği, yazılan içeriklerde de açıkça ortaya çıkacaktır. İçerik oluşturma aşamasında içerik yazarlarının yetkinlik sahibi olmasına dikkat edilmelidir. İçerik yazarlarının yetkinliği, aşağıdaki maddelere göre değerlendirilebilir:

 • Sertifika ya da diplomalar,
 • Özgeçmiş,
 • Profesyonel başlıklar,
 • Resmî web sitesine verilen bağlantı,
 • Biyografi içeriği,
 • Fotoğraf.

Yazar bilgileri arasında bu unsurların bulunması, EAT denetlemecilerinin incelemesine yansıyacaktır. Bu sayede web sitesinin itibarı korunabilecektir.

Güvenilirlik Değerlendirmeleri

Güvenilirlik, hem kullanıcıların hem de Google algoritmalarının önem verdiği bir konudur. Güven unsuru, bir bütünlük içinde üretim yapılmasını ve hedef kitleye ulaşımı sağlar. Özellikle web sitesi üzerinde kişisel bilgilerini paylaşarak üyelik yaptıran ya da doğrudan ödeme bilgileriyle alışveriş yapan kullanıcıların güven unsurunu dikkatle değerlendireceği düşünülebilir. SEO çalışmaları kapsamında web sitesinin güvenilirliği, aşağıdaki maddelerle sağlanabilir:

 • Ödeme sayfalarında güvenli sistem oluşturmak ve HTTPS protokolü kulanmak,
 • Alanda önemli ve otorite sahibi web sitelerin bağlantı vermek ve atıflarda bulunmak,
 • Gizliliğin önemsenmesi,
 • Şeffaf olarak paylaşılan iletişim bilgileri,
 • Kolay erişilebilir bir altyapı oluşturmak.

Belirtilen kriterlerin sağlanması halinde, web sitesi, içeriğindeki yazılarla birlikte EAT denetleme ekibi tarafından onaylanacaktır.

Sonuç

EAT, Google tarafında yer alan bir denetleme mekanizmasını ifade ederken; SEO, içeriklerin ve web sitelerinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Her iki uygulama alanının yansıması da zaman içinde ortaya çıkmaktadır. Web sitesi üzerinden hayati bilgiler aktaran uzman nitelikli içerik üreticileri için SEO çalışmaları bu doğrultuda sağlanır.

Furkan DANACI

Yaklaşık 6 yıl önce SEO ve SEM ile tanıştım. SEO ile birçok web sitesinin Dijital Dünyada büyümesinde katkıda bulundum ve Furkan DANACI markasını oluşturdum. Ardından da SEO FD 360° Dijital Ajansını kurdum. Şu anda ekibimle birlikte +60 markaya SEO ve SEM danışmanlık hizmeti sunmaktayım. Kişisel blogumda SEO öğrenmek isteyenlere ücretsiz içerikler sunuyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.